Nawigacja

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Środa 20.10.2021

Środa 20.10.2021
 • Witamy wszystkie dzieci w PRZEDSZKOLU w poniedziałek - 19 kwietnia 2021

 • KONKURS PIOSENKI MARYJNEJ - PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA DO 18 MAJA

 • Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkola do dnia 18.04. 2021 r.

  DRODZY RODZICE!

  Wczoraj po raz kolejny Ministerstwo Edukacji i Nauki niestety przedłużyło zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkola do dnia 18.04. 2021 r.

  Wiem, że wielu rodziców nie napawa to optymizmem. Jeśli ktoś z Państwa spełnia niżej wymienione kryteria to w każdym momencie może dołączyć do grupy dzieci, którym opieka w przedszkolu jest zapewniona. Składamy wniosek do dyrektora przedszkola. Wnioski do pobrania na stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY W CZASIE COVID albo w przedszkolu.

  *Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

  *Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce.

  *Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

  Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

  Bez zmian pracują przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziały przedszkolne specjalne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

  4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

  1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  2) rodziców dzieci, którzy:

  a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

  b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

  c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

  e) wykonują działania ratownicze,

  f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

  g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

  j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

  k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

  – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

   

  Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl

   

  https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-obowiazujace-obostrzenia-do-18-kwietnia-szpitale-z-malymi-rezerwami-lozek-i-respiratorow

 • DO ODBIORU - ZDJĘCIA ZE ŚWIĄTECZNEJ SESJI

  ZDJĘCIA DO ODBIORU - 31 MARCA 2021 (ŚRODA) LUB PO ŚWIĘTACH WIELKANOCNYCH W GODZINACH PRACY PRZEDSZKOLA

 • WIELKANOCNA SESJA FOTOGRAFICZNA

 • ŻYCZENIA WIELKANOCNE Z MISJI

 • CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ - PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA!

  "Wielkanoc jest jak ludzka droga... Nikogo nie omijają.... Wielkie Piątki smutku, Wielkie Soboty nadziei i Wielkie Niedziele radości. Wielkanoc jest jak nasze życie... Niekiedy pełne bólu, czasem zwątpienia, lecz jakże często niewypowiedzianego szczęścia. Wielkanoc jest pochwałą życia, tego rodzącego się do trwania, wybaczania, spełnienia marzeń i do miłości". Wszystkim życzę zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy

 • KOMUNIKAT - 29.03.-11.04.2021

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka 

 • Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia 2021

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

  Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji i Nauki

   

  Ministerstwo

  Edukacji i Nauki

  Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia

  26.03.2021

  Do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

  Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli

  Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

  Przedszkola

  Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

  Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

  Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

  Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

  Bez zmian pracują przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziały przedszkolne specjalne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

  4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

  1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  2) rodziców dzieci, którzy:

  a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

  b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

  c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

  e) wykonują działania ratownicze,

  f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

  g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

  j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

  k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

  – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

 • PRZEŁOŻONA UROCZYSTOŚĆ WIELKANOCNA KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU PRZEDSZKOLA

 • PRELEKCJA PSYCHOLOG - ZAPRASZAMY

 • ZAPRASZAMY NA DZIEŃ KONTAKTU Z WYCHOWAWCĄ DZIECKA

  JAGÓDKI - NOWY TERMIN - 22 MARCA

 • WIELKANOCNY PODWIECZOREK

 • PIŁKA NOŻNA DLA DZIEWCZYNEK

 • INTERAKTYWNA BAJKA ENCE-PENCE - CALINECZKA

  15 marca w NASZYM PRZEDSZKOLU od godz. 09.00

  INTERAKTYWNE BAJKI ENCE-PENCE - CALINECZKA

  Wraz z Calineczką udamy się w niezapomnianą muzyczną podróż, usłyszymy o czym śpiewa ropucha, zamienimy się w motyle, poznamy rodzinę chrabąszczy, uwijemy pajęczynę z zaprzyjaźnionym pająkiem, odwiedzimy dom myszki, spotkamy kreta, a na zakończenie wraz z jaskółką przeniesiemy się do magicznej kwiecistej krainy.

  Oto MUZYCZNE OPOWIEŚCI ence-pence, gdzie taniec zaplata się z dźwiękiem, ruch z kolorem, słowo z gestem, a wszystko razem tworzy niezapomnianą przygodę, dając mnóstwo radości. To wyjątkowy rodzaj spektaklu, gdzie dzieci są nie tylko jego odbiorcami, ale stają się jednocześnie twórcami, aktywnie przeżywając treści bajki.

  PROWADZENIE: Kinga Bobienko - muzyk, pedagog, absolwentka rytmiki na Akademii Muzycznej w Łodzi oraz podyplomowych studiów dla Menedżerów Kultury na SGH w Warszawie. Jej pasją jest świat dziecięcej wyobraźni, który odpowiednio stymulowany, potrafi zabrać w niezapomnianą podróż.

 • ZAPRASZAMY NA KIERMASZ WIELKANOCNY

 • ZDJĘCIA Z BALU - ZAPISY DO 5 MARCA 2021

 • UWAGA! PRZYPOMINAMY RODZICOM.... 22 LUTEGO - poniedziałek - kończy się termin składania DEKLARACJI KONTYNUACJI na rok szkolny 2021/2022.

  DEKLARACJA DO WZIĘCIA Z PRZEDSZKOLA LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ w zakładce DOKUMENTY

   

 • BAL KARNAWAŁOWY 09.02.2021od godz. 09.00

 • DOKARMIAMY PTAKI - JAGÓDKI

  DOKARMIAMY PTAKI - JAGÓDKI 

  DOKARMIAMY PTAKI - JAGÓDKI

strona: