Nawigacja

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Piątek 17.09.2021

Piątek 17.09.2021

PROCEDURY i DOKUMENTY

KOMUNIKATY I PROCEDURY


 

 

2021/2022


 

 W PRZEDSZKOLU NADAL OBOWIĄZUJE PROCEDURA W CZASIE COVID - 19 

 poprawiony_23.02.21od_01.09.2020r.__PROCEDURA_BEZPIECZENSTWA_W_OKRESIE_PANDEMII_COVID-19__OBOWIa.pdf 

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ I ZASTOSOWANIE SIĘ DO TYCH USTALEŃ.

 


 

01.09.2021 r. należy wypełnić oświadczenie  rodziców lub opiekunów prawnych 

OSWIADCZENIE_RODZICOW-OPIEKUNOW_PRAWNYCH(1).pdf

 

 


 

 

 


2020/2021 


DRODZY RODZICE!

Wczoraj po raz kolejny Ministerstwo Edukacji i Nauki niestety przedłużyło zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkola do dnia 18.04. 2021 r.

Wiem, że wielu rodziców nie napawa to optymizmem. Jeśli ktoś z Państwa spełnia niżej wymienione kryteria to w każdym momencie może dołączyć do grupy dzieci, którym opieka w przedszkolu jest zapewniona. Składamy wniosek do dyrektora przedszkola. Wnioski do pobrania na stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY W CZASIE COVID albo w przedszkolu.

*Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

*Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce.

*Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Bez zmian pracują przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziały przedszkolne specjalne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-obowiazujace-obostrzenia-do-18-kwietnia-szpitale-z-malymi-rezerwami-lozek-i-respiratorow


2. wniosek_dla_dziecka_rodzicow_uprzywilejowanych.pdf


 

1. wniosek_dla_dziecka_Z_ORZECZENIEM_O_POTRZEBIE_KSZTALCENIA_SPECJALNEGO_(1).pdf


Grafika: grantowe tło i biały napis: przedłużenie zasad bezpieczeństwa do 18 kwietnia. Na tle znak: trójkąt z wykrzyknikiem w środku

 

 

 

 

 

 

Przedłużamy obowiązujące zasady bezpieczeństwa do 18 kwietnia

Żłobki i przedszkola – nadal są nieczynne. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 


 


 

        


https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki


RODZICE DZIECI  POWINNI WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ I OŚWIADCZENIE - DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE POWRÓT DZIECI DO PRZEDSZKOLA. 


 


 

1.     Ankieta_deklaracja__rekrutacja_na_czas_epidemii-.pdf

 

 2.     OSWIADCZENIE_RODZICOW-OPIEKUNOW_PRAWNYCH.pdf


 


PROCEDURA W CZASIE COVID - 19 

 poprawiony_23.02.21od_01.09.2020r.__PROCEDURA_BEZPIECZENSTWA_W_OKRESIE_PANDEMII_COVID-19__OBOWIa.pdf

 

 

 

 


1. Komunikat_dla_rodzicow_WZNOWIENIE_DZIALALNOSCI_PRZEDSZKOLA.pdf


2. Ankieta_deklaracja__rekrutacja_na_czas_epidemii-od_25.05.2020.pdf   

3. OSWIADCZENIE_RODZICOW-OPIEKUNOW_PRAWNYCH.pdf